Investigadors del grup

1-montaje-02-04-x2ma1235-marcelo_aurelio.jpg

Actualment l'equip d'investigadors del grup de recerca Tradumàtica està format per:

Dra. Marisa Presas Corbella (investigadora principal)
marisa.presas@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: documentació aplicada a la traducció.
 • Interessos de recerca específics: models del procés de traducció, solució de problemes de traducció, traducció i documentació, competència traductora i coneixement expert, adquisició de la competència traductora, didàctica de la traducció

 


Dra. Anna Aguilar-Amat
anna.aguilar-amat@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: terminologia aplicada a la traducció.
 • Interessos de recerca específics: terminologia, terminologia aplicada a la traducció, gestió terminològica, planificació terminològica i llengües minoritzades, semàntica lèxica.

 


Dra. Pilar Cid Leal
pilar.cid@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: documentació aplicada a la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: documentació general, documentació aplicada a la traducció, fonts d'informació, recuperació d'informació.

 


Adrià Martín Mor
adria.martin@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció.
 • Interessos de recerca específics: tecnologies de la traducció i interferència lingüística.

 


Dr. Ramon Piqué i Huerta
ramon.pique@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció
 • Interessos de recerca específics: models del procés de traducció, tecnologies de la traducció, traducció assistida per ordinador.

 


Dra. Pilar Sánchez-Gijón
pilar.sanchez.gijon@uab.cat

 • Línies de recerca dins del grup: terminologia aplicada a la traducció, tecnologies de la traducció, documentació aplicada a la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: terminologia, terminologia aplicada a la traducció, terminologia jurídica, gestió terminològica, tecnologies de la traducció, traducció assistida per ordinador, control de qualitat, lingüística de corpus.

 


Dra. Olga Torres-Hostench
olga.torres.hostench@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: tecnologies de la traducció, orientació laboral, traducció jurídica, estàndards de qualitat en traducció.

 

Tornar al principi

Catalan