Investigadors del grup

Actualment l'equip d'investigadors del grup de recerca Tradumàtica està format per:
 

Dra. Anna Aguilar-Amat
anna.aguilar-amat@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: terminologia aplicada a la traducció.
 • Interessos de recerca específics: terminologia, terminologia aplicada a la traducció, gestió terminològica, planificació terminològica i llengües minoritzades, semàntica lèxica.

Dra. Pilar Cid Leal
pilar.cid@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: documentació aplicada a la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: documentació general, documentació aplicada a la traducció, fonts d'informació, recuperació d'informació.

Dra. Carme Colominas (Universitat Pompeu Fabra)
carme.colominas@upf.edu  

 • Línea de investigación dentro del grupo: tecnologías de la traducción y traducción automática en la docencia en traducción.
 • Intereses específicos de investigación: procesamiento automático del lenguaje natural, evaluación automática de la complejidad lingüística, traducción automática,  tecnologías de la traducción.

Dra. María-Carmen Espín-García
carmen.espin@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció i traducció automàtica en la docència en traducció.
 • Interessos de recerca específics: tecnologies de la traducció, traductologia cognitiva, didàctica del xinès com a llengua estrangera, didàctica de llengües estrangeres amb finalitats específiques i traducció del xinès al català i al castellà.

Dra. Inna Kozlova
inna.kozlova@uab.cat

 • Línea de investigación dentro del grupo: Tecnologías de Traducción y Documentación Aplicada a la Traducción.
 • Intereses específicos de investigación: cambios en el proceso de traducción a causa de nuevas tecnologías, resolución de problemas de traducción mediante documentación, traducción especializada.

Dr. ​Adrià Martín Mor
adria.martin@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció.
 • Interessos de recerca específics: tecnologies de la traducció i interferència lingüística.

Dr. Ramon Piqué i Huerta
ramon.pique@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció
 • Interessos de recerca específics: models del procés de traducció, tecnologies de la traducció, traducció assistida per ordinador.

Dra. Marisa Presas Corbella (membre honorífic, feliçment jubilada)
marisa.presas@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: documentació aplicada a la traducció.
 • Interessos de recerca específics: models del procés de traducció, solució de problemes de traducció, traducció i documentació, competència traductora i coneixement expert, adquisició de la competència traductora, didàctica de la traducció

Dra. Pilar Sánchez-Gijón
pilar.sanchez.gijon@uab.cat

 • Línies de recerca dins del grup: terminologia aplicada a la traducció, tecnologies de la traducció, documentació aplicada a la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: terminologia, terminologia aplicada a la traducció, terminologia jurídica, gestió terminològica, tecnologies de la traducció, traducció assistida per ordinador, control de qualitat, lingüística de corpus.

Dra. Olga Torres-Hostench (coordinadora)
olga.torres.hostench@uab.cat

 • Línia de recerca dins del grup: tecnologies de la traducció i avaluació de la recerca en tradumàtica.
 • Interessos de recerca específics: tecnologies de la traducció, orientació laboral, traducció jurídica, estàndards de qualitat en traducció.

 

Tornar al principi