Miembros

Dra Nicole Martínez-Melis - Nicole.Martinez@uab.cat
Departament de Traducció i d'Interpretació

Dra Mariana Orozco Jutorán -  Mariana.Orozco@uab.cat
Departament de Traducció i d'Interpretació

Dra Anna Gil Bardají - Anna.Gil.Bardaji@uab.cat
Departament de Traducció i d'Interpretació

Laia Villegas Torras - laiavillegas@yahoo.es
Universitat Pompeu Fabra

Dr Ramon Prats de Alòs-Moner -  ramon.prats@upf.edu                                                            
Universitat Pompeu Fabra

Dr Juan Arnau Navarro -  juan.arnau@uv.es
CSIC - Universitat de València

Dr Òscar Pujol - oscar.pujol@gmail.com
Director Instituto Cervantes (Delhi)

Herminia Roura i Bonet- hrourab@copc.es
traductora e intérprete del francés e inglés al castellano
especializada en budismo

Montse Castellà Olivé– montsecastella@teleline.es
traductora del inglès al catalán y castellano
especializada en budismo

Basili Llorca i Martínez- basili.llorca@gmail.com
profesor de meditación i filosofía budista
traductor e intérprete del inglés al catalán y castellano
especializado en budismo

Campus d'excel·lència internacional U A B