TMC researchers awarded the second prize of the XXX CAC Research Awards on Audiovisual Communication

Les investigadores del grup TransMedia Catalonia del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, Sara Rovira-Esteva i Irene Tor-Carroggio, han estat guardonades pel jurat dels XXX Premis CAC a la recerca sobre comunicació audiovisual amb el segon premi pel seu projecte "Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions catalanes: situació actual, necessitats i propostes de futur". L'informe sencer (https://ddd.uab.cat/record/189381) així com un article derivat (https://ddd.uab.cat/record/195138) amb els resultats principals del projecte es poden consultar en obert al repositori institucional de la UAB.

Las investigadoras del grupo TransMedia Catalonia del Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental, Sara Rovira-Esteva e Irene Tor-Carroggio, han sido galardonadas por el jurado de los XXX Premios CAC a la investigación sobre comunicación audiovisual con el segundo premio por su proyecto "Servicios de accesibilidad sensorial en las televisiones catalanas: situación actual, necesidades y propuestas de futuro". El informe entero (https://ddd.uab.cat/record/189381) así como un artículo derivado (https://ddd.uab.cat/record/195138) con los principales resultados del proyecto se pueden consultar en abierto en el repositorio institucional de la UAB.

TransMedia Catalonia researchers, Sara Rovira-Esteva and Irene Tor-Carroggio, from the Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental have been awarded the second prize of the XXX CAC Research Awards on Audiovisual Communication for their project entitled "Sensory Accessibility Services to Catalan-language televisions: current situation, needs and proposals for the future". The whole report (https://ddd.uab.cat/record/189381) as well as an scholarly article (https://ddd.uab.cat/record/195138) presenting the project's main results are freely available in UAB's digital documents repository.

Campus d'excel·lència internacional U A B