Formació

La transferència de coneixements formatius és també una de les línies prioritàries del grup, per això, la formació de professionals, en concret en la didàctica del xinès i la traducció o interpretació amb aquesta combinació lingüística, és un altre dels àmbits d’actuació del grup.

EL TXICC va néixer a partir del programa de màster propi titulat Màster en Traducció i Interpretació professional Xinès-Espanyol que es va oferir durant cinc cursos acadèmics (a partir del curs 2004-2005). El grup ha tingut un paper destacat en la creació del Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Castellanoparlants.

Els membres del grup han participat tant en seminaris i tallers de formació com en nombrosos màsters oficials i propis de diferents universitats, entre els quals destaquen els següents:

1. Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants, Universitat Autònoma de Barcelona:

- “Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa”. 18-20 (Helena Casas-Tost)
- “Llengua Xinesa” 18-20 (Sara Rovira-Esteva)
- “Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa” 18-20 (Sara Rovira-Esteva, Mireia Vargas-Urpí)
- "Cultura Xinesa i Interculturalitat". 18-20 (Xianghong Qu), 19-20 (Mireia Vargas-Urpí)
- “Pràctiques Externes” 18-20 (Helena Casas-Tost, Mireia Vargas-Urpí)
- “Treball de Final de Màster” 18-20 (Helena Casas-Tost, Mireia Vargas-Urpí, Sara Rovira-Esteva)

2. Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, Facultat de Traducció i Interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona):

- “Teoria i pràctica de la traducció de l'espanyol al xinès”. 13-16 (Xianghong Qu)
-"Traducció general inversa (espanyol-xinès)". 16-21 (Xianghong Qu)
- “Traducció general xinès-espanyol”. 16-17 (Mireia Vargas-Urpí)
- “Traducció audiovisual xinès-espanyol”. 13-18 (Helena Casas-Tost)
-"Traducció jurídica xinès-espanyol”. 14-17 (Sara Rovira-Esteva), 16-21 (Xianghong Qu)
- “Mediació Intercultural i Traducció”. 16-21 (Xianghong Qu)
- Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics (xinès-espanyol-xinès). 18-21 (Xianghong Qu); 19-21 (Mireia Vargas-Urpí)

3. Máster universitario en comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos. Departamento de Filología Moderna (Universidad de Alcalá):

- "Mediación intercultural chino-español". 12-13 (Mireia Vargas-Urpí)
- “Traducción jurídica chino-español”. 10-11, 13-14 (Mireia Vargas-Urpí). 12-13 (Sara Rovira-Esteva).
- "Traducción e interpretación en el ámbito sanitario chino-español". 09-10 (Mireia Vargas-Urpí)

4. Càtedra d’Estudis Xinesos (Universitat de Lleida):

- Taller de traducció xinès-castellà: conceptes introductoris, traducció de culturemes, textos instructius i textos administratius. Curs 2014-2015. (Sara Rovira-Esteva)
- Taller de traducció literària xinès-castellà. 13-14. (Sara Rovira-Esteva)
- Taller de traducció jurídicoadministrativa. 13-14. (Sara Rovira-Esteva)
- Taller d'interpretació als serveis públics.  13-15. (Mireia Vargas-Urpí)
- Taller de traducció audiovisual. 13-15. (Helena Casas-Tost
- Taller de introducció a la traducció xinès-castellà. 12-13. (Sara Rovira-Esteva)

5. Seminario permanente de lengua, literatura y traducción. Tamkang University (Taiwan):

- “La lengua china en España: retos y oportunidades”. 13-14 (Helena Casas-Tost)
- “Lenguas e Innovación: el uso del captioning y el revoicing en el aprendizaje de lenguas. 13-14 (Helena Casas-Tost)

6. Máster en lenguas y culturas hispánicas. Tamkang University (Taiwan):

- “La traducción de los elementos paratextuales y referentes culturales entre el chino y el español”. 11-12. (Sara Rovira-Esteva)

7. Máster en lenguas y culturas hispánicas, Fu Jen Catholic University (Taiwan):

- “La creación de la imagen de China en España”. 13-14 (Helena Casas-Tost)

8. 翻译(fanyi) també és interpretar. Taller d'interpretació d'enllaç xinès – castellàFacultat de Traducció i Interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona) i Fundació Institut Confuci de Barcelona. Curso sobre interpretació als serveis públics i al sector privat xinès-castellà. 20 hores. 15-17. Coordinació: Mireia Vargas-Urpí.

Campus d'excel·lència internacional U A B