Formació

La transferència de coneixements formatius és també una de les línies prioritàries del grup, per això, la formació de professionals, en concret en la didàctica del xinès i la traducció o interpretació amb aquesta combinació lingüística, és un altre dels àmbits d’actuació del grup.

EL TXICC va néixer a partir del programa de màster propi titulat Màster en Traducció i Interpretació professional Xinès-Espanyol que es va oferir durant cinc cursos acadèmics (a partir del curs 2004-2005). El grup ha tingut un paper destacat en la creació del Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Castellanoparlants.

Els membres del grup han participat tant en seminaris i tallers de formació com en nombrosos màsters oficials i propis de diferents universitats, entre els quals destaquen els següents:

1. Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, Facultat de Traducció i Interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona):

- “Teoría y práctica de la traducción del español al chino”. 2013-2016 (Xianghong Qu).

- “Traducción general chino-español”. 2016-17 (Mireia Vargas-Urpi).
- “Traducción audiovisual español-chino”. Curs 2013-2018 (Helena Casas-Tost).

-"Traducción jurídica chino-español”. Curs 2014-2017 (Sara Rovira-Esteva).

-"Traducción jurídica chino-español”. Curs 2016-2018 (Xianghong Qu).

- “Mediación Intercultural y Traducción”. 2016-2018 (Xianghong Qu).

2. Máster universitario en comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos. Departamento de Filología Moderna (Universidad de Alcalá):

- "Mediación intercultural chino-español". Curs 2012-2013 (Mireia Vargas-Urpi). 
- “Traducción jurídica chino-español”. Cursos 2010-2011, 2013-2014 (Mireia Vargas-Urpi). Curs 2012-2013 (Sara Rovira-Esteva). 
- "Traducción e interpretación en el ámbito sanitario chino-español". Curs 2009-2010 (Mireia Vargas-Urpi). 

3. Càtedra d’Estudis Xinesos (Universitat de Lleida):

- Taller de traducció xinès-castellà: conceptes introductoris, traducció de culturemes, textos instructius i textos administratius. Curs 2014-2015. (Sara Rovira-Esteva). 

- Taller de traducció literària xinès-castellà. Curs 2013-2014. (Sara Rovira-Esteva). 
- Taller de traducció jurídicoadministrativa. Curs 2013-2014. (Sara Rovira-Esteva). 
- Taller d'interpretació als serveis públics. Curs 2013-2015. (Mireia Vargas-Urpi). 
- Taller de traducció audiovisual. Curs 2013-2015. (Helena Casas-Tost).
- Taller de introducció a la traducció xinès-castellà. Curs 2012-2013. (Sara Rovira-Esteva). 

4. Seminario permanente de lengua, literatura y traducción. Tamkang University (Taiwan):

- “La lengua china en España: retos y oportunidades”. Curs 2013-2014 (Helena Casas-Tost).
- “Lenguas e Innovación: el uso del captioning y el revoicing en el aprendizaje de lenguas. Curs 2013-2014 (Helena Casas-Tost).

5. Máster en lenguas y culturas hispánicas. Tamkang University (Taiwan):

- “La traducción de los elementos paratextuales y referentes culturales entre el chino y el español”. Curs 2011-2012. (Sara Rovira-Esteva).  

6. Máster en lenguas y culturas hispánicas, Fu Jen Catholic University (Taiwan):

- “La creación de la imagen de China en España”. Curs 2013-2014 (Helena Casas-Tost).

7. 翻译(fanyi) també és interpretar. Taller d'interpretació d'enllaç xinès – castellà. Facultat de Traducció i Interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona) i Fundació Institut Confuci de Barcelona. Curso sobre interpretació als serveis públics i al sector privat xinès-castellà. 20 hores. 2015-17. Coordinació: Mireia Vargas-Urpi.

Campus d'excel·lència internacional U A B