Línies de recerca

L’activitat de recerca del grup s’articula al voltant de les línies següents, que alhora s’inscriuen en les línies de recerca de les dues àrees de coneixement pròpies del Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental.

-         Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà

-         Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà

-         Didàctica del xinès com a llengua estrangera

-         Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors)

-         La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa

-         Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa i la representació de l’altre xinès

Campus d'excel·lència internacional U A B