Tesis

A continuació es recullen les tesis llegides i dirigides pels que són membres del TXICC directament relacionades amb les línies de recerca del grup. Cal remarcar que en la majoria de casos les recerques han estat pioneres i, per tant, han esdevingut referents acadèmics en els seus àmbits respectius.

Tesis en curs

Tesis llegides


Campus d'excel·lència internacional U A B